Tokanga taha ki hono ngaohi ʻo e koloa mo e inflatable tuʻu ki ʻolunga boar

Inflatable fohe papa

Kiʻi Fakamatala Nounou:

1. Perfect for SUP beginners, all around SUPs are the most common type of paddle board

2. Can be used in all conditions from ocean waves to gliding through calm lakes

3. The most versatile SUP which can be used for several SUP activities including: SUP yoga, SUP fishing, SUP touring and SUP surfing.

4. Easiest paddle board to store because they roll up to the size of a sleeping bag.

5. Best paddle board for traveling because it can easily fit inside any car.

6. Super durable. If you drop it, it will not be damaged.

Fakaikiiki ʻo e koloa

ʻU pine koloa

1. Perfect for SUP beginners, all around SUPs are the most common type of paddle board

2. Can be used in all conditions from ocean waves to gliding through calm lakes

3. The most versatile SUP which can be used for several SUP activities including: SUP yoga, SUP fishing, SUP touring and SUP surfing.

4. Easiest paddle board to store because they roll up to the size of a sleeping bag.

5. Best paddle board for traveling because it can easily fit inside any car.

6. Super durable. If you drop it, it will not be damaged.

 

HETIKUOTA ʻo e Siasí

1. Ko ha kautaha ngaohiʻanga pe kautaha fefakatauʻaki koe?
ʻOku tau falengaue

2. ʻOku ke fai ha ngaue tokoni hange ko e paaki ʻo e fakaʻilonga?
Ko e moʻoni ʻoku tau foaki ʻa e welll ʻo hange ko oDM ngaue tokoni pea lahi ʻetau taukei ai.

3. Fefe hoʻo ngaue tokoni ʻi he ʻosi ʻa e fakatau?
Te tau fatongia ʻaki ʻa e palopalema lelei kotoa pe mo tali ʻa e ngaahi launga ʻi loto
12ngaahi houa.

4.Ko e ha e faʻahinga totongi ʻoku ne poupouʻi?
T/T, L/F , Paʻanga, etc.

 

If you have some problems about Inflatable Paddle Board, 3 Piece Stand Up Paddle Boarding Paddle, Super Paddles, Nylon Fiber Blade/Nylon and Carbon Fiber Blade, or want to know more details about Inflatable Paddle Board,Meʻangaue sipoti ʻi fale,Poate ʻataʻataa,Poate fohe ʻa e fanau,Surfboard. Welcome to contact us!

 

Looking forward to your inquiry.

 

ʻAve hoʻo popoaki kiate kimautolu:

FEHUʻI HE TAIMI NI
FEHUʻI HE TAIMI NI