လှော်တက်သည်လှော်ထနေသောဝက်ကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်ပါ

Fishing life jacket

အခုဆိုရင်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်