လှော်တက်သည်လှော်ထနေသောဝက်ကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းကိုအာရုံစိုက်ပါ

မတ်လ 2020

အခုဆိုရင်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်